email email skype
Ordeksplosion er et lille webfirma, drevet af Jakob Skaaning Hansen. Ordeksplosion means 'Explosion of Words' and is a small web bureau driven by Jakob Skaaning Hansen.